ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه شاغلين واحدهاي صنعتي

1- محدوده برنامه هاي آموزشي، صنايع داخل شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك (1-50 نفر شاغل) خارج از شهركهاي صنعتي را شامل مي شود.

2- مخاطبين دوره هاي آموزشي مديريتي ، مهارتي و كارآفريني را  مديران ، كارشناسان  و كارگران شاغل در واحدهاي صنعتي داخل شهرك و صنايع كوچك خارج شهرك هاي صنعتي و همچنين مديران و كارشناسان صنايع در حال بهره برداري و يا متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي در شهركهاي صنعتي تشكيل مي دهند.

3- تقسيم بندي دوره هاي آموزشي تحت حمايت شركت :

دوره هاي مديريتي، كارشناسي: كليه آموزش هايي را كه منجر به ارتقاء علمي فراگيران در خصوص مسائل مديريتي وتخصصي  نظير مسائل بازار ، بهره وري ،استانداردهاي كيفي، موضوعات تخصصي صنايع  و..... شامل ميگردد. مخاطبين اين نوع دوره ها را ،مديران و كارشناسان صنايع كوچك و واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي تشكيل مي دهند. اين نوع از دوره هاي آموزشي  هدف افزايش دانش و تخصص مورد نظر را در مخاطبين دنبال مي نمايد.

دوره هاي كارآفريني: با توجه به تعداد قابل ملاحظه متقاضيان سرمايه گذاري كه بدنبال احداث واحدهاي صنعتي جديد و يا توسعه واحدهاي موجود هستند  ، بمنظور آشنا كردن  ايشان با نحوه ايجاد و مديريت كسب و كار ، آموزش هاي كارآفريني از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد. هدف از برگزاري  اين دوره ها ارتقا مهارت هاي كسب و كار  متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كار مي باشد. در دوره هاي كارآفريني مورد حمايت شركت ، دارندگان جواز تاسيس احداث واحد صنعتي و يا كسانيكه نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري زمين در شهركها و نواحي صنعتي اقدام كرده مخاطبين اصلي دوره ها را تشكيل مي دهند.

دوره هاي مهارتي:  كليه آموزش هايي كه منجر به ارتقاء مهارت در فرآيندهاي عملياتي( نظير دوره هاي جوشكاري و يا دوره هاي زبان آموزي و يا كاربرد كامپيوتر و نرم افزارهاي مربوطه) شامل ميگردد. از ويژگيهاي شاخص فرآيند هاي عملياتي مي توان به تكرار وظيفه و انجام آن از طريق كاربا يك دستگاه، ماشين آلات و يا نرم افزار هاي مرتبط ميباشد. مخاطبين اصلي دوره هاي آموزشي مهارتي را كارگران و تكنسين هاي صنايع كوچك و واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي تشكيل مي دهند

4- ميزان حمايت مالي از دوره هاي آموزشي به ميزان 40 درصد مي باشد.

5- دوره هاي آموزشي بنا به تناسب نوع دوره هاي آموزشي مي تواند داخل شهركهاي صنعتي و يا واحدهاي صنعتي برگزار گردد .

6- به منظور فعالسازي مراكز ارتقا مهارت در شهركهاي صنعتي، ظرفيت اين مراكز در اجراي
دوره هاي آموزشي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

7- برگزاري دوره هاي آموزشي مديريتي و كارآفريني از طريق موسسات آموزشي معتبر و واجد صلاحيت صورت مي گيرد.

8- ارائه مدرك آموزشي معتبر براي فراگيران كه حضور منظم و ارزيابي مثبتي در دوره ها داشته اند صورت مي پذيرد.

9- مشخصات دوره هاي آموزشي و نحوه ثبت نام در دوره ها در تقويم آموزشي شركت درج
 مي گردد . لذا  علاقه مندان مي توانند علاوه بر دريافت تقويم از طريق پست ، با مراجعه به سايت اين شركت ، تقويم آموزشي را دريافت نمايند.

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm