ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

تماس با ما

شماره تلفنهاي شركت:

 

رییس هیات مدیره و مدیرعامل 

حسن آل‌بويه

 

 

تلفن مستقيم : 33372356-023

نمابر :33372382-023

شماره هاي داخلي دفتر حوزه مديرعامل:(آقايان جورابلو و سلطاني)201-202-203

معاون برنامه ريزي

سيد علي پورحسيني

تلفن مستقيم : 3372577-023

شماره داخلي: 229

معاون توسعه مديريت و منابع 

رامين صفاهاني

تلفن مستقيم : 33371433-023

شماره داخلي: 211

معاون فني 

حميدرضا بهشتي

تلفن مستقيم : 33372816-023

شماره داخلي: 237

معاون صنايع كوچك

داود بوند

تلفن مستقيم : 33373631-023

شماره داخلي: 213

مدير حراست

مهدي سعدالله

تلفن مستقيم : 33372905-023

شماره داخلي: 223

مسئول بازرسي و رسيدگي به شكايات

عسكري مجتهدزاده

تلفن مستقيم : 33373615-023

 شماره داخلي : 209

مدير حقوقي

خانم زرگر

مدير حقوقي : شماره داخلي : 219

 

مدير امور متقاضيان

كورش عمادي

 

تلفن مستقيم : 33373907-023

مدير امور متقاضيان: شماره داخلي : 206

كارشناس قراردادهاي واگذاري: مجيد عبداللهي

 شماره داخلي : 218

 

مدير برنامه ريزي و طرحها

سهراب شكري

مدير برنامه ريزي و طرحها: شماره داخلي : 228

 رئيس گروه برنامه ريزي و بودجه: محسن خيرخواه

 شماره داخلي : 205

 

مدير نظارت و ارزيابي

ابراهيم طاهريان

 

مدير نظارت و ارزيابي فني: شماره داخلي : 242

رئيس گروه نظارت فني: بابك نيكو شماره داخلي:242

​كارشناس نظارت: عمويي شماره تلفن :35321545-023

كارشناس نظارت: علي كاشي شماره تلفن :33653195-023

كارشناس اطلاعات مكاني: محمدحسن عبدوس: شماره داخلي : 211

كارشناس رسيدگي به صورت وضعيت ها: مهدي رحمانيان شماره داخلي : 233

مدير فني و پيمانها

اسدالله نجفي نسب

مدير فني و پيمانها: شماره داخلي : 250

رئيس گروه زيربنايي و کنترل پروژه : حسن نيكويي

 شماره داخلي : 244

 رئيس گروه مكان يابي و طراحي: حسن رستمي شماره داخلي:215

کارشناس برنامه عملياتي و قيمت گذاري:خانم قدس شماره داخلي : 240
کارشناس زيربنايي : محمد بهرامي شماره تماس : 58495385-023

مدير ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي

احسان رضائي

مدير ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي : شماره داخلي : 255

كارشناس ايمني و بهداشت: مهدي رستمي شماره داخلي: 220

رئيس گروه امور محيط زيست : عليرضا غلامي شماره داخلي : 256

كارشناس محيط زيست: محمد سالاريان شماره داخلي: 250

ذيحساب و مدير امور مالي

ابوالفضل قاضي

ذيحساب و مدير امور مالي: تلفن مستقيم : 33372932-023 شماره داخلي : 268

رئيس گروه حسابداري طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي : ابوالفضل غائبي شماره داخلي :266

رئيس گروه حسابداري جاري : خانم معصوميان : شماره داخلي : 262

كارشناس حسابداري : صفدر ضمائمي فرد : شماره داخلي :227

كارشناس حسابداري : پرويز دياني : شماره داخلي :214

  كارشناس حسابداري: محمد ركابدار : شماره داخلي :269

  كارشناس حسابداري: حميد صادقي شماره داخلي :265

 

مدير توسعه منابع انساني

حبيب الله اسماعيليان

 مدير توسعه منابع انساني : تلفن مستقيم : 33373907-023 شماره داخلي : 221-22

رئيس گروه منابع انساني : سيد كاظم طاهري : شماره داخلي: 267

رئيس گروه منابع انساني : سيدرضا مطلبي: شماره داخلي: 208

كارپرداز

مهران محسني

شماره داخلي : 225

مدير توسعه صنعتي و كارآفريني

عسكري مجتهدزاده

مدير توسعه صنعتي: شماره داخلي : 209

رئيس گروه توسعه بنگاهها و كارآفريني: خانم رضوان شماره داخلي : 217

رئيس گروه توسعه صنعتي و فناوري: عليرضا ترحمي : شماره داخلي : 253

مدير توسعه بازار عليرضا ترحمي : شماره داخلي : 253
مدير تأمين منابع مالي رئيس گروه تامين مالي و سرمايه گذاري : غلامحسين مقدسي : شماره داخلي : 252

روابط عمومي

 محمدرضا اسماعيليان

مسئول روابط عمومي : شماره داخلي : 243

دبيرخانه

عبدالكريم سهراب علائي

خانم بختياري : شماره داخلي : 248

عبدالكريم سهراب علائي شماره داخلي : 247

كارمند دبيرخانه : مجتبي خيرآبادي شماره داخلي : 246

متصدي امور دفتري و بايگاني : خانم شكري شماره داخلي : 249

نقليه

محسن انواري

مسئول نقليه: شماره داخلي : 236

كارمند اداري: غلامعلي رحيميان شماره داخلي : 236

كارمند اداري: محسن انواري شماره داخلي : 236

مديران شهركها و نواحي صنعتي

مدير منطقه سمنان: عليرضا احساني تلفن مستقيم :33653195-023 

مدير شهرك مهديشهر و شهميرزاد و سرخه: بهمن قاسمي شماره داخلي : 251

مدير منطقه دامغان: جلال سليماني شماره تلفن :35321544-023

مدير منطقه شاهرود: محمدتقي توحيدي نيا شماره تلفن :32511278-023

مدير منطقه گرمسار ( شهرك صنعتي گرمسار)احمد هراتي شماره تلفن :34557001-023

مدير منطقه گرمسار (شهرك صنعتي ايوانكي): احمد هراتي شماره تلفن :34583300-023

 

آدرس : سمنان

ميدان استاندارد، شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان

 

 

 

كد پستي : 83611-35159

پست الكترونيك :

 semnan@isipo.ir

info@semnaniec.ir

https://telegram.me/semnaniec 

 

ارتباط تلفني آسان تنها با شماره گيري 1570  

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm