ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

شهركها و نواحي صنعتي محروم

 

شهركها و نواحي صنعتي محروم

رديف

شهرك/ناحيه صنعتي

1

شهرك صنعتي شهميرزاد

2

ناحيه صنعتي بيارجمند

3

ناحيه صنعتي فولاد محله

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm