ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

مراحل انجام کار آب

توضیحات مراحل انجام کار

متقاضیان محترم باید جهت نصب انشعاب آب به واحد امور مشترکین مراجعه نموده و درخواست خود را مبنی بر انشعاب اب را به این واحد ارایه نمایند.

ارایه درخواست نصب انشعاب به واحد امور مشترکین

  واحد امور مشترکین پس از بررسی جواز تأسیس متقاضی،میزان برداشت متقاضی را طی همان فرم تعیین وبه متقاضی اعلام میکند.

تعیین سایز کنتور و انعقاد قرارداد انشعاب آب

واحد مشترکین با توجه به حجم برداشت تعیین شده در فرم درخواست پس از صدور مجوز، لیست لوازم مورد نیاز جهت وصل انشعاب را به متقاضی اعلام می نماید.

اعلام لیست لوازم مورد نیاز و برنامه زمانی نصب توسط واحد مشترکین

  متقاضی باید   لوازم تعیین شده در فرم را تهیه نموده وجهت کنترل لوازم تهیه شده به دفتر و یا نگهبانی شهرک صنعتی مرتبط مراجعه نماید

لیست تهیه لوازم اعلام شده توسط متقاضی

متقاضی باید در زمان توافق  شده و در موعد تعیین شده در محل نصب کنتور حاضر گردد.

مراجعه به محل واحد مطابق برنامه زمانی اعلام شده و وصل انشعاب

  پس از نصب ،کنتور و پلمپ آن به متقاضی تحویل داده می شود.

متقاضیان محترم پس از نصب و پلمپ کنتور باید خرابی کنتور را بلافاصله به امور مشترکین شرکت اعلام فرمایند.

پلمپ نمودن کنتور و تحویل به متقاضی در ورودی زمین تخصیصی

 

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm