ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

مراحل فسخ (اتصراف) قرارداد

مراحل فسخ (اتصراف) قرارداد

1-ارئه درخواست از سوي دارنده قرارداد واگذاري زمين
2-بررسي پرونده و عدم ترهين زمين و بلامعارض بودن پرونده
3-ثبت در سيستم و نقشه هاي موجود در حوزه معاونت برنامه ريزي
4- اخذ قرارداد و ضمائم و فرمهاي مالي و ...

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm