ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

مصوبات سفر دور دوم

رديف

موضوع  مصوبات

1

اختصاص مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی استان

2

اجرای تصفیه خانه شهرک صنعتی گرمسار

3

مطالعه امکان سنجی تصفیه خانه شهرکهای صنعتی  شهمیرزاد و سرخه در سال 88

4

انجام مطالعات شناختی و ایجاد دو خوشه قطعات خودرو و خوشه صنعتي گچ توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

5

صدور مجوز ايجاد مجتمع فناوري (IT)

6

تکمیل مرکز خدمات فناوری کسب و کار

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

با ياد و نام خداوند سبحان توسعه بخش صنعت در سالهاي اخير امري است كه در سايه الطاف الهي و سعي و تلاش كارآفرينان و كارگران زحمت كش اين بخش و برنامه هاي حمايتي مسئولين شكل گرفته است . برنامه هاي حمايتي دولت كه در زمينه هاي مختلف به اجرا در آمده است ، هريك از جايگاه ويژه اي برخوردارند ، ولي در اين ميان مي توان ، سياست ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي را بعنوان مؤثرترين برنامه حمايتي دولت از صنعت نام برد ...

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm