ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

منشور اخلاقی

منشور اخلاقي شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان

1. حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع
2. خوشرویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان
3. راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها
4. فراهم نمودن فضای مراودات به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
5. ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت وانصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی،و....)
6. توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها
7. ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع دراجرای امور به نحو مطلوب
8. انجام وظایف به صورت موثروکارآمدهمراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی
9. خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش، و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد.
10. اطلاع دادن هرگونه سوءاستفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف و وجه نقد.
11. زمان گذاری فعالیت ها وانجام آن براساس زمان پیش بینی شده
12. انجام فعالیتها براساس روش مستند و مشخص نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران
13. پرهیز از شایعه سازی ،تهمت،غیبت،خبرچینی،وهراقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند.
14. رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه
15. استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه
16. پرهیز از استعمال دخانیات بویژه در محیط کار
17. استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی دردسترس باشند.
18. استفاده مطلوب ازوسایل ایمنی حسب مورد
19. جلوگیری ازاسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان
20. استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی
21. درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسوئی اهداف فردی با آن

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm