ورود کاربر
سایت
 •  
 •                    

موضوعات پايان نامه

 • عناوين پيشنهادي حوزه هاي مختلف سازمان صنايع كوچك در خصوص پايان نامه هاي
 • دانشجويي
 •  

حوزه فني :

 

 • بررسي مباني كمي مصرف آب و توليد فاضلاب واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي كارايي انواع فرآيندهاي تصفيه فاضلاب در تصفيه خانه هاي موجود فاضلاب شهركهاي صنعتي در نقاط مختلف كشور
 • بررسي روشهاي جديد جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي و چگونگي اجراي آن
 • بررسي روشهاي استفاده مجدد از پساب تصفيه شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي
 • بررسي روشهاي كاهش هزينه تمام شده و كاهش زمان اجراي مخازن و تاسيسات آب و فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي كارايي سيستم هاي آبياري قطره اي فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي و ارائه روشهاي ارتقاء كارايي آن
 • بررسي روشهاي كاشت درخت بدون نياز به آبياري در شهركها و نواحي صنعتي
 • امكان سنجي استفاده از مصالح جديد در اجراي تاسيسات آب و فاضلاب در شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي ميزان مقاومت شبكه ها و تاسيسات آب و فاضلاب اجرا شده در شهركها ونواحي صنعتي در مقابل زلزله و حوادث غيرمترقبه و ارائه روشهاي افزايش مقاومت آن
 • انجام مطالعات آب به حساب نيامده و بررسي روشهاي كاهش هدررفت آب در شهركها و نواحي صنعتي
 • انجام مطالعات بهينه سازي مصرف انرژي در شهركها و نواحي صنعتي و واحدهاي صنعتي مستقر در اين شهركها و نواحي
 • انجام مطالعات امكان سنجي استقرار ايستگاههاي بازيافت پسماند در شهركها و نواحي صنعتي
 • انجام مطالعات كمي و كيفي و مديريت پسماندها در شهركها و نواحي صنعتي
 • انجام مطالعات روشهاي استحصال آب صنعتي از پساب تصفيه شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي
 • انجام مطالعات امكان سنجي استقرار نيروگاههاي خورشيدي در شهركها و نواحي صنعتي
 • مكان گزيني شهركها و نواحي صنعتي با ارائه نمونه موردي
 • امكان سنجي استفاده از مصالح نوين و تكنولوژي مدرن و ساخت و ساز شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي روشهاي جايگزين آسفالت در معابر شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي روشهاي كاهش هزينه اجراي زيرسازي معابر شهركها و نواحي
 • بررسي روشهاي مقاوم سازي در برابر زلزله در ساخت و ساز شهركها و نواحي
 • نحوه استقرار و پياده سازي پدافند غيرعامل در شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي وضعيت شبكه هاي توزيع برق و روشنايي شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي احداث مولد مقياس كوچك در شهركها و نواحي صنعتي
 • استفاده از انرژي هاي نو در شهركها و نواحي صنعتي به منظور توليد برق 

 

 • حوزه برنامه ريزي :
 • روشهاي بهينه بودجه ريزي در شركت هاي استاني
 • ارائه مدل قيمت گذاري حقوق انتفاع در شهركهاي صنعتي
 • بررسي اثربخشي فناوري اطلاعات در ارتقاء نظام نوآوري در سازمان
 • بررسي چالشهاي فرهنگي پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي (MIS) در سازمان
 • بررسي تاثير سند استراتژيك شركتهاي استاني در توسعه سازماني
 • طراحي مدل ارزيابي عملكرد شركتهاي شهركهاي صنعتي و ارائه سيستم و نرم افزارهاي مناسب
 • محاسبه بهاي تمام شده در شهركهاي صنعتي با توجه به روشهاي نوين محاسبه بهاي تمام شده مثل ABC(Activity BaseCosting)
 • بررسي اثرات برنامه ريزي سازماني بر توسعه سازماني
 • مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در شركت شهركهاي صنعتي استانها
 • ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي در شهركهاي صنعتي
 • شناسايي عوامل كليدي موفقيت ( CSF ) در شركت هاي استاني
 • ارائه مدل ارزيابي هوشمندانه وب سايت هاي شركت هاي استاني
 • بررسي پياده سازي مدل تعالي سازماني در سازمان و شركتهاي استاني
 • بررسي وضعيت امنيت شبكه هاي (IT) سازمان و شهركهاي استاني.
 • ارتقاء پرتال sme.ir از طريق ارائه گزينه هاي قابل اجرا توسط بخش خصوصي
 • ارائه الگوي پياده سازي مديريت دانش(KM) در  سازمان و شركتهاي استاني
 • ارائه الگوي مستند سازي در سازمان و شركتهاي استاني باتوجه به تجارب جهاني
 • معرفي الگوهاي بهينه بين المللي در رابطه با سازمانهاي توسعه اي مشابه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 

 • حوزه توسعه بازار:

 

 • مطالعه در حوزه ­رفتار مصرف كننده:
 • بررسي اثر محرك­هاي بازاريابي بر روي رفتار مصرف كننده به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي اثر محرك­هاي محيطي(اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ...) بر روي رفتار مصرف كننده به تفكيك محصول يا صنعت  
 • بررسي و تعيين ميزان تاثير خدمات پس از فروش بر رضايت و جلب مشتري به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف كنندگان داخلي در انتخاب محصولات جايگزين خارجي به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري مصرف كنندگان در انتخاب محصولات بادوام به تفكيك محصول يا صنعت

 

 • مطالعه در حوزه بازار:
 •  
 • تحقيق درباره تدوين و بومي سازي معيار­هاي بخشبندي و انتخاب بازار­هاي هدف به تفكيك محصول يا صنعت
 • تعيين ميزان جذابيت بخش­هاي مختلف بازار بر اساس نيرو­هاي رقابتي انتخاب بازار­هاي به تفكيك محصول يا صنعت
 • تعيين عوامل مؤثر در توان رقابتي شركتهابه تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي تاثير و رتبه بندي عوامل محيطي بر برنامه ريزي بازاريابي شركتها به تفكيك محصول يا صنعت
 • تخمين و پيشبيني تقاضاي بالقوه و اندازه بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي راههاي گسترش بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • امكان سنجي استراتژي هاي ورود به بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • سنجش اثر بخشي استراتژي هاي ورود به بازار  به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي، ترسيم و تحليل پروفايل بازار و وضعيت رقابت به تفكيك محصول يا صنعت
 •  
 •  
 • مطالعه درحوزه محصول:
 •  
 • شناسايي و رتبه بندي عوامل تمايز محصولات دربازارهاي رقابتي به تفكيك محصول يا صنعت
 • شناسايي و رتبه بندي عوامل تمايز خدمات دربازارهاي رقابتي به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي و تحليل استراتژي­هاي برندينگ متناسب با گروه محصول
 • امكان سنجي توليد محصولات با برند مشاركتي به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي رابطه ميان بسته بندي و رفتار خريد مصرف كنندگان به تفكيك گروه محصول
 • شناسايي موانع توسعه و توليد محصولات جديد به تفكيك محصول يا صنعت
 • ترسيم نقشه ادراكي براي موضع يابي محصولات و كشف نقاط دنج بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • تعيين اثربخشي تست­هاي متفاوت بازار براي محصولات جديد به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي، تحليل و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش محصولات جديد به تفكيك محصول يا صنعت

 

 • مطالعه در حوزه قيمت گذاري و فروش:
 •  
 • بررسي حساسيت تقاضا نسبت به تغييرات قيمت به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي حساسيت عرضه نسبت به تغييرات قيمت به تفكيك محصول يا صنعت
 • مقايسه اثربخسي استراتژي­هاي قيمت گذاري در بازار­هاي رقابتي و انحصاري
 • بررسي رابطه انواع روشهاي تخفيف دهي و ميزان فروش به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي راهكارهاي جبران  زيان ناشي از فروش­هاي فصلي به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي رابطه ميزان حاشيه سود خرده فروشي و ميزان فروش شركتهاي توليد كننده به تفكيك محصول يا صنعت
 • تحقيق در مورد ميزان حاشيه سود خرده فروشي به تفكيك محصول
 • تحقيق درمورد ويژگيهاي نيروي فروش و عملكرد فروش به تفكيك محصول يا صنعت
 • تحقيق براي تدوين راهكارهاي تعيين قيمت­هاي انتقالي
 • مطالعه در مورد راهكارهاي جلوگيري از جنگ قيمت
 • مطالعه در مورد راهكارهاي جلوگيري از تباني و تشكيل كارتل

 

 • مطالعه در حوزه فعاليت­هاي ترويجي:
 •  
 • بررسي اثر فعاليت­هاي ترويجي بر دارايي برند
 • بررسي اثر بكارگيري ارتباطات يكپارچه بازاريابي IMC در مقايسه با تبليغات صرف

 

 

 • مطالعه در حوزه صادرات:
 •  
 • بررسي انتظارات صادركنندگان ايراني از رايزنهاي بازرگاني ايران در كشورهاي بازار هدف
 • بررسي موانع توسعه صادرات به تفكيك صنعت
 • بررسي تاثير و رتبه بندي عوامل محيطي بر برنامه ريزي بازاريابي صنايع كوچك ايران‏
 • بررسي مهمترين عوامل اثرگذار بر كيفيت محصول
 • تعيين عوامل مؤثر در توان رقابتي ايران در صادرات به تفكيك محصول يا صنعت
 • تعيين مهمترين عوامل بازاريابي مؤثر بر ميزان فروش به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي اثرات كنسرسيوم­هاي صادراتي بر روي هزينه ها و و عملكرد صادراتي شركتها
 • سنجش اثر بخشي استراتژي هاي ورود به بازار هاي خارجي
 • پژوهشي پيرامون امكان توسعه صادراتي محصولات تبديلي
 • بررسي راههاي گسترش بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • امكان سنجي استراتژي هاي ورود به بازار هاي خارجي

 

حوزه توسعه بانگاهها و كارآفريني:

 •  
 • شناسايي نيازهاي آموزشي شاغلين واحدهاي صنعتي به تفكيك گروه هاي صنعتي خصوصا در حوزه مديريتي و كارشناسي
 • تدوين پكيج و محتواي دوره هاي آموزشي در حوزه هاي مختلف بازار و بازرگاني، مديريت، بهره وري، فناوري .... براساس نياز مخاطبين صنعتي
 • مطالعات تطبيقي در خصوص حمايت از برنامه آموزش شاغلين واحدهاي صنعتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و شناسايي مدل هاي موفق
 • بررسي و تعيين اثر بخشي دوره هاي آموزشي برگزار شده ويژه شاغلين واحدهاي صنعتي
 • بررسي و ارائه راهكارهاي موثر در افزايش اثر بخشي و بهره وري دوره هاي آموزشي ويژه شاغلين واحدهاي صنعتي در حوزه صنايع كوچك
 • طرح شناخت فرآيند كار آفريني و احصاء اجزاي آن   
 • مطالعات تطبيقي به منظور مقايسه كارآفريني در حوزه صنايع كوچك  با محوريت رشته هاي صنعتي كشورهاي منتخب
 • طراحي شاخصهاي عملكرد كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • پايش(Monitoring) فرصت هاي كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • بررسي و تحقيق پيرامون مشكلات، مسائل و موانع توسعه كار آفريني  در حوزه صنايع كوچك
 • كار آفريني اينترنتي و حوزه صنايع كوچك
 • بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي ايجاد و توسعه اشتغال در حوزه صنايع كوچك ارايه راه كارهاي مناسب در اين زمينه
 • شناسايي و مستند سازي تجارب و الگوهاي موفق يا منحصر بفرد كارآفريني در حوزه صنايع كوچك جهت انتقال تجربيات
 • بررسي نقش سازمان هاي حامي كار آفريني(از قبيل پاركهاي علمي و فناوري، انكو باتورها و ...)
 • شناسايي اولويت هاي پژوهشي كارآفريني در حوزه صنايع كوچك
 • مطالعه و پيشنهاد سازوكارهاي لازم به منظور جلوگيري از كاهش فرصتهاي شغلي ناشي از اجراي سياست هاي مختلف در حوزه صنايع كوچك
 • شناسايي زمينه هاي صدور خدمات اعم از مشاوره كارآفريني به واحدهاي صنعتي كوچك
 • تهيه سند توسعه كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • شناسايي روش هاي توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي (داخلي و خارجي)در جهت توسعه اشتغال و ايجاد بنگاه هاي جديد كسب و كار و رفع موانع مربوطه
 • شناسايي روش هاي پيام رساني مستمر در زمينه كار آفريني، نوآوري و خلاقيت به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء اطلاعات عمومي كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • طراحي و برگزاري همايشهاي تخصصي با موضوع كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • تدوين نظامنامه مميزي كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • شناسايي كار آفرينان در حوزه صنايع كوچك
 • تدوين مدلي به منظور ايجاد شبكه حمايت از كارآفريني در حوزه صنايع كوچك
 • طراحي مدل همكاري با مراكز علمي و دانشگاهي در زمينه كارآفريني
 • بررسي موانع ساختاري، رفتاري و محيطي كارآفريني در ايران در حوزه صنايع كوچك
 • ارائه الگوي كاربردي براي تاسيس مراكز مشاوره فني، حقوقي، مديريتي، مالي براي كارآفرينان
 • بررسي چالش هاي آموزش كارآفريني در حوزه صنايع كوچك
 • بررسي عوامل موُثر بر تصميم گيري توسط كارآفرينان در حوزه صنايع كوچك
 • عارضه يابي ارتباط قوانين كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفريني در ايران
 • مدل ارزيابي بازده سرمايه گذاري در آموزش كارآفريني
 • ارائه راهكارهاي اجرايي آموزش كارآفريني و ايجاد پرورشگاههاي كارآفرين ( Incubator ) توسط نهادهاي اجرايي و آموزشي
 • طراحي ساختار سرمايه در مؤسسات كوچك و كارآفرين
 • مديريت استراتژيك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرين در تدوين استراتژي
 • طراحي سيستمهاي پاداش و حقوق و دستمزد مبتني بر الزامات كارآفريني
 •  
 •  
 • حوزه توسعه صنعتي و فناوري:
 •  
 • تحليل زنجيره ارزش رشته صنعتهاي اولويت دار استان و تدوين برنامه جامع ارتقاء آنها ( به صورت متمركز در ستاد طراحي و توسط استانها اجراء مي شود)
 • تهيه نقشه استاني خوشه هاي صنعتي براساس فرمتي كه توسط سازمان تهيه و در اختيار استانها قرار مي گيرد.
 • طراحي و اجراي شبكه سازي از صنايع كوچك اولويت دار استان در حداقل يك رشته صنعت اولويت دار
 • مطالعه كامل نياز سنجي واحدهاي صنعتي كوچك استان به خدمات فني و مهندسي و تدوين بسته جامع ارائه آنها در قالب مركز ارائه دهنده خدمات كسب و كار
 • اندازه گيري شاخص هاي كلان اقتصادي صنايع خرد ، كوچك و متوسط استان براسا س فرمت كلي ارائه شده از سوي سازمان
 • طراحي زنجيره تامين رشته صنعت هاي اولويت دار استان
 • طراحي شبكه هاي توزيع رشته صنعت هاي اولويت دار استان
 • مطالعه و ارائه بسته كامل نفوذ فناوريهاي نوين در بين صنايع كوچك و متوسط استان
 • مطالعه و طراحي سيستم لجستيك و پشتيباني از صنايع كوچك و متوسط استان
 • مطالعه جامع و كامل كاهش قيمت تمام شده  و افزايش رقابت پذيري محصولات صنايع كوچك و متوسط استان

 

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm