ورود کاربر
سایت
 •  
 •                    
 •  

موضوعات پايان نامه

 • عناوين پيشنهادي حوزه هاي مختلف سازمان صنايع كوچك در خصوص پايان نامه هاي
 • دانشجويي
 •  

حوزه فني :

 

 • بررسي مباني كمي مصرف آب و توليد فاضلاب واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي كارايي انواع فرآيندهاي تصفيه فاضلاب در تصفيه خانه هاي موجود فاضلاب شهركهاي صنعتي در نقاط مختلف كشور
 • بررسي روشهاي جديد جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي و چگونگي اجراي آن
 • بررسي روشهاي استفاده مجدد از پساب تصفيه شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي
 • بررسي روشهاي كاهش هزينه تمام شده و كاهش زمان اجراي مخازن و تاسيسات آب و فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي كارايي سيستم هاي آبياري قطره اي فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي و ارائه روشهاي ارتقاء كارايي آن
 • بررسي روشهاي كاشت درخت بدون نياز به آبياري در شهركها و نواحي صنعتي
 • امكان سنجي استفاده از مصالح جديد در اجراي تاسيسات آب و فاضلاب در شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي ميزان مقاومت شبكه ها و تاسيسات آب و فاضلاب اجرا شده در شهركها ونواحي صنعتي در مقابل زلزله و حوادث غيرمترقبه و ارائه روشهاي افزايش مقاومت آن
 • انجام مطالعات آب به حساب نيامده و بررسي روشهاي كاهش هدررفت آب در شهركها و نواحي صنعتي
 • انجام مطالعات بهينه سازي مصرف انرژي در شهركها و نواحي صنعتي و واحدهاي صنعتي مستقر در اين شهركها و نواحي
 • انجام مطالعات امكان سنجي استقرار ايستگاههاي بازيافت پسماند در شهركها و نواحي صنعتي
 • انجام مطالعات كمي و كيفي و مديريت پسماندها در شهركها و نواحي صنعتي
 • انجام مطالعات روشهاي استحصال آب صنعتي از پساب تصفيه شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي
 • انجام مطالعات امكان سنجي استقرار نيروگاههاي خورشيدي در شهركها و نواحي صنعتي
 • مكان گزيني شهركها و نواحي صنعتي با ارائه نمونه موردي
 • امكان سنجي استفاده از مصالح نوين و تكنولوژي مدرن و ساخت و ساز شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي روشهاي جايگزين آسفالت در معابر شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي روشهاي كاهش هزينه اجراي زيرسازي معابر شهركها و نواحي
 • بررسي روشهاي مقاوم سازي در برابر زلزله در ساخت و ساز شهركها و نواحي
 • نحوه استقرار و پياده سازي پدافند غيرعامل در شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي وضعيت شبكه هاي توزيع برق و روشنايي شهركها و نواحي صنعتي
 • بررسي احداث مولد مقياس كوچك در شهركها و نواحي صنعتي
 • استفاده از انرژي هاي نو در شهركها و نواحي صنعتي به منظور توليد برق 

 

 • حوزه برنامه ريزي :
 • روشهاي بهينه بودجه ريزي در شركت هاي استاني
 • ارائه مدل قيمت گذاري حقوق انتفاع در شهركهاي صنعتي
 • بررسي اثربخشي فناوري اطلاعات در ارتقاء نظام نوآوري در سازمان
 • بررسي چالشهاي فرهنگي پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي (MIS) در سازمان
 • بررسي تاثير سند استراتژيك شركتهاي استاني در توسعه سازماني
 • طراحي مدل ارزيابي عملكرد شركتهاي شهركهاي صنعتي و ارائه سيستم و نرم افزارهاي مناسب
 • محاسبه بهاي تمام شده در شهركهاي صنعتي با توجه به روشهاي نوين محاسبه بهاي تمام شده مثل ABC(Activity BaseCosting)
 • بررسي اثرات برنامه ريزي سازماني بر توسعه سازماني
 • مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در شركت شهركهاي صنعتي استانها
 • ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي در شهركهاي صنعتي
 • شناسايي عوامل كليدي موفقيت ( CSF ) در شركت هاي استاني
 • ارائه مدل ارزيابي هوشمندانه وب سايت هاي شركت هاي استاني
 • بررسي پياده سازي مدل تعالي سازماني در سازمان و شركتهاي استاني
 • بررسي وضعيت امنيت شبكه هاي (IT) سازمان و شهركهاي استاني.
 • ارتقاء پرتال sme.ir از طريق ارائه گزينه هاي قابل اجرا توسط بخش خصوصي
 • ارائه الگوي پياده سازي مديريت دانش(KM) در  سازمان و شركتهاي استاني
 • ارائه الگوي مستند سازي در سازمان و شركتهاي استاني باتوجه به تجارب جهاني
 • معرفي الگوهاي بهينه بين المللي در رابطه با سازمانهاي توسعه اي مشابه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 

 • حوزه توسعه بازار:

 

 • مطالعه در حوزه ­رفتار مصرف كننده:
 • بررسي اثر محرك­هاي بازاريابي بر روي رفتار مصرف كننده به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي اثر محرك­هاي محيطي(اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ...) بر روي رفتار مصرف كننده به تفكيك محصول يا صنعت  
 • بررسي و تعيين ميزان تاثير خدمات پس از فروش بر رضايت و جلب مشتري به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف كنندگان داخلي در انتخاب محصولات جايگزين خارجي به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري مصرف كنندگان در انتخاب محصولات بادوام به تفكيك محصول يا صنعت

 

 • مطالعه در حوزه بازار:
 •  
 • تحقيق درباره تدوين و بومي سازي معيار­هاي بخشبندي و انتخاب بازار­هاي هدف به تفكيك محصول يا صنعت
 • تعيين ميزان جذابيت بخش­هاي مختلف بازار بر اساس نيرو­هاي رقابتي انتخاب بازار­هاي به تفكيك محصول يا صنعت
 • تعيين عوامل مؤثر در توان رقابتي شركتهابه تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي تاثير و رتبه بندي عوامل محيطي بر برنامه ريزي بازاريابي شركتها به تفكيك محصول يا صنعت
 • تخمين و پيشبيني تقاضاي بالقوه و اندازه بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي راههاي گسترش بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • امكان سنجي استراتژي هاي ورود به بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • سنجش اثر بخشي استراتژي هاي ورود به بازار  به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي، ترسيم و تحليل پروفايل بازار و وضعيت رقابت به تفكيك محصول يا صنعت
 •  
 •  
 • مطالعه درحوزه محصول:
 •  
 • شناسايي و رتبه بندي عوامل تمايز محصولات دربازارهاي رقابتي به تفكيك محصول يا صنعت
 • شناسايي و رتبه بندي عوامل تمايز خدمات دربازارهاي رقابتي به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي و تحليل استراتژي­هاي برندينگ متناسب با گروه محصول
 • امكان سنجي توليد محصولات با برند مشاركتي به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي رابطه ميان بسته بندي و رفتار خريد مصرف كنندگان به تفكيك گروه محصول
 • شناسايي موانع توسعه و توليد محصولات جديد به تفكيك محصول يا صنعت
 • ترسيم نقشه ادراكي براي موضع يابي محصولات و كشف نقاط دنج بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • تعيين اثربخشي تست­هاي متفاوت بازار براي محصولات جديد به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي، تحليل و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش محصولات جديد به تفكيك محصول يا صنعت

 

 • مطالعه در حوزه قيمت گذاري و فروش:
 •  
 • بررسي حساسيت تقاضا نسبت به تغييرات قيمت به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي حساسيت عرضه نسبت به تغييرات قيمت به تفكيك محصول يا صنعت
 • مقايسه اثربخسي استراتژي­هاي قيمت گذاري در بازار­هاي رقابتي و انحصاري
 • بررسي رابطه انواع روشهاي تخفيف دهي و ميزان فروش به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي راهكارهاي جبران  زيان ناشي از فروش­هاي فصلي به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي رابطه ميزان حاشيه سود خرده فروشي و ميزان فروش شركتهاي توليد كننده به تفكيك محصول يا صنعت
 • تحقيق در مورد ميزان حاشيه سود خرده فروشي به تفكيك محصول
 • تحقيق درمورد ويژگيهاي نيروي فروش و عملكرد فروش به تفكيك محصول يا صنعت
 • تحقيق براي تدوين راهكارهاي تعيين قيمت­هاي انتقالي
 • مطالعه در مورد راهكارهاي جلوگيري از جنگ قيمت
 • مطالعه در مورد راهكارهاي جلوگيري از تباني و تشكيل كارتل

 

 • مطالعه در حوزه فعاليت­هاي ترويجي:
 •  
 • بررسي اثر فعاليت­هاي ترويجي بر دارايي برند
 • بررسي اثر بكارگيري ارتباطات يكپارچه بازاريابي IMC در مقايسه با تبليغات صرف

 

 

 • مطالعه در حوزه صادرات:
 •  
 • بررسي انتظارات صادركنندگان ايراني از رايزنهاي بازرگاني ايران در كشورهاي بازار هدف
 • بررسي موانع توسعه صادرات به تفكيك صنعت
 • بررسي تاثير و رتبه بندي عوامل محيطي بر برنامه ريزي بازاريابي صنايع كوچك ايران‏
 • بررسي مهمترين عوامل اثرگذار بر كيفيت محصول
 • تعيين عوامل مؤثر در توان رقابتي ايران در صادرات به تفكيك محصول يا صنعت
 • تعيين مهمترين عوامل بازاريابي مؤثر بر ميزان فروش به تفكيك محصول يا صنعت
 • بررسي اثرات كنسرسيوم­هاي صادراتي بر روي هزينه ها و و عملكرد صادراتي شركتها
 • سنجش اثر بخشي استراتژي هاي ورود به بازار هاي خارجي
 • پژوهشي پيرامون امكان توسعه صادراتي محصولات تبديلي
 • بررسي راههاي گسترش بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • امكان سنجي استراتژي هاي ورود به بازار هاي خارجي

 

حوزه توسعه بانگاهها و كارآفريني:

 •  
 • شناسايي نيازهاي آموزشي شاغلين واحدهاي صنعتي به تفكيك گروه هاي صنعتي خصوصا در حوزه مديريتي و كارشناسي
 • تدوين پكيج و محتواي دوره هاي آموزشي در حوزه هاي مختلف بازار و بازرگاني، مديريت، بهره وري، فناوري .... براساس نياز مخاطبين صنعتي
 • مطالعات تطبيقي در خصوص حمايت از برنامه آموزش شاغلين واحدهاي صنعتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و شناسايي مدل هاي موفق
 • بررسي و تعيين اثر بخشي دوره هاي آموزشي برگزار شده ويژه شاغلين واحدهاي صنعتي
 • بررسي و ارائه راهكارهاي موثر در افزايش اثر بخشي و بهره وري دوره هاي آموزشي ويژه شاغلين واحدهاي صنعتي در حوزه صنايع كوچك
 • طرح شناخت فرآيند كار آفريني و احصاء اجزاي آن   
 • مطالعات تطبيقي به منظور مقايسه كارآفريني در حوزه صنايع كوچك  با محوريت رشته هاي صنعتي كشورهاي منتخب
 • طراحي شاخصهاي عملكرد كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • پايش(Monitoring) فرصت هاي كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • بررسي و تحقيق پيرامون مشكلات، مسائل و موانع توسعه كار آفريني  در حوزه صنايع كوچك
 • كار آفريني اينترنتي و حوزه صنايع كوچك
 • بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي ايجاد و توسعه اشتغال در حوزه صنايع كوچك ارايه راه كارهاي مناسب در اين زمينه
 • شناسايي و مستند سازي تجارب و الگوهاي موفق يا منحصر بفرد كارآفريني در حوزه صنايع كوچك جهت انتقال تجربيات
 • بررسي نقش سازمان هاي حامي كار آفريني(از قبيل پاركهاي علمي و فناوري، انكو باتورها و ...)
 • شناسايي اولويت هاي پژوهشي كارآفريني در حوزه صنايع كوچك
 • مطالعه و پيشنهاد سازوكارهاي لازم به منظور جلوگيري از كاهش فرصتهاي شغلي ناشي از اجراي سياست هاي مختلف در حوزه صنايع كوچك
 • شناسايي زمينه هاي صدور خدمات اعم از مشاوره كارآفريني به واحدهاي صنعتي كوچك
 • تهيه سند توسعه كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • شناسايي روش هاي توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي (داخلي و خارجي)در جهت توسعه اشتغال و ايجاد بنگاه هاي جديد كسب و كار و رفع موانع مربوطه
 • شناسايي روش هاي پيام رساني مستمر در زمينه كار آفريني، نوآوري و خلاقيت به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء اطلاعات عمومي كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • طراحي و برگزاري همايشهاي تخصصي با موضوع كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • تدوين نظامنامه مميزي كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • شناسايي كار آفرينان در حوزه صنايع كوچك
 • تدوين مدلي به منظور ايجاد شبكه حمايت از كارآفريني در حوزه صنايع كوچك
 • طراحي مدل همكاري با مراكز علمي و دانشگاهي در زمينه كارآفريني
 • بررسي موانع ساختاري، رفتاري و محيطي كارآفريني در ايران در حوزه صنايع كوچك
 • ارائه الگوي كاربردي براي تاسيس مراكز مشاوره فني، حقوقي، مديريتي، مالي براي كارآفرينان
 • بررسي چالش هاي آموزش كارآفريني در حوزه صنايع كوچك
 • بررسي عوامل موُثر بر تصميم گيري توسط كارآفرينان در حوزه صنايع كوچك
 • عارضه يابي ارتباط قوانين كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفريني در ايران
 • مدل ارزيابي بازده سرمايه گذاري در آموزش كارآفريني
 • ارائه راهكارهاي اجرايي آموزش كارآفريني و ايجاد پرورشگاههاي كارآفرين ( Incubator ) توسط نهادهاي اجرايي و آموزشي
 • طراحي ساختار سرمايه در مؤسسات كوچك و كارآفرين
 • مديريت استراتژيك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرين در تدوين استراتژي
 • طراحي سيستمهاي پاداش و حقوق و دستمزد مبتني بر الزامات كارآفريني
 •  
 •  
 • حوزه توسعه صنعتي و فناوري:
 •  
 • تحليل زنجيره ارزش رشته صنعتهاي اولويت دار استان و تدوين برنامه جامع ارتقاء آنها ( به صورت متمركز در ستاد طراحي و توسط استانها اجراء مي شود)
 • تهيه نقشه استاني خوشه هاي صنعتي براساس فرمتي كه توسط سازمان تهيه و در اختيار استانها قرار مي گيرد.
 • طراحي و اجراي شبكه سازي از صنايع كوچك اولويت دار استان در حداقل يك رشته صنعت اولويت دار
 • مطالعه كامل نياز سنجي واحدهاي صنعتي كوچك استان به خدمات فني و مهندسي و تدوين بسته جامع ارائه آنها در قالب مركز ارائه دهنده خدمات كسب و كار
 • اندازه گيري شاخص هاي كلان اقتصادي صنايع خرد ، كوچك و متوسط استان براسا س فرمت كلي ارائه شده از سوي سازمان
 • طراحي زنجيره تامين رشته صنعت هاي اولويت دار استان
 • طراحي شبكه هاي توزيع رشته صنعت هاي اولويت دار استان
 • مطالعه و ارائه بسته كامل نفوذ فناوريهاي نوين در بين صنايع كوچك و متوسط استان
 • مطالعه و طراحي سيستم لجستيك و پشتيباني از صنايع كوچك و متوسط استان
 • مطالعه جامع و كامل كاهش قيمت تمام شده  و افزايش رقابت پذيري محصولات صنايع كوچك و متوسط استان

 

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

به نام پرودگار متعال

خدمتگزاران شما در شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان از بدو تأسیس تا كنون سعی داشته‌اند كه به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت، ارزیابی ویژگی‌های محیط كسب و كار، درك صحیح و كارشناسانه از نیازهای اقتصاد كشور و شناسایی نیازهای به حق صنعتگران ارجمند، با خدمات جدید و به‌روز، زمینه‌ساز خدمت‌دهی مناسب و درخور باشند.

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm