ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

نقل و انتقال و تغيير نام

شرایط  و مدارک موردنیاز جهت نقل و انتقال و تغيير نام
 

 
 1- ارائه درخواست از سوي دارنده قرارداد واگذاري زمين
2-بررسي پرونده و ارائه استعلامات لازم از مدير شهرك، صنايع و معادن، دارائي و در صورت لزوم محيط زيست
3- اخذ نظر مدير مالي شركت
4- ارائه جواب استعلامات 
5- تنظيم صورتجلسه نقل و انتقال و اعمال نقل و انتقال در قرارداد و يا اعمال تغيير نام قرارداد

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

با ياد و نام خداوند سبحان توسعه بخش صنعت در سالهاي اخير امري است كه در سايه الطاف الهي و سعي و تلاش كارآفرينان و كارگران زحمت كش اين بخش و برنامه هاي حمايتي مسئولين شكل گرفته است . برنامه هاي حمايتي دولت كه در زمينه هاي مختلف به اجرا در آمده است ، هريك از جايگاه ويژه اي برخوردارند ، ولي در اين ميان مي توان ، سياست ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي را بعنوان مؤثرترين برنامه حمايتي دولت از صنعت نام برد ...

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm