ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

نقل و انتقال و تغيير نام

شرایط  و مدارک موردنیاز جهت نقل و انتقال و تغيير نام
 

 
 1- ارائه درخواست از سوي دارنده قرارداد واگذاري زمين
2-بررسي پرونده و ارائه استعلامات لازم از مدير شهرك، صنايع و معادن، دارائي و در صورت لزوم محيط زيست
3- اخذ نظر مدير مالي شركت
4- ارائه جواب استعلامات 
5- تنظيم صورتجلسه نقل و انتقال و اعمال نقل و انتقال در قرارداد و يا اعمال تغيير نام قرارداد

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm