ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

هيات مديره شركت

رییس هیات مدیره و مدیرعامل 

حسن آ‌‌ل‌بويه

تلفن : 33372356-023
نمابر :33372382-023
پست الکترونیک : alebuoyeh.iust@isipo.ir

   
عضو  هیات مدیره
سيد علي پورحسيني

تلفن :33372577-023
نمابر :33372382-023
 

   

عضو هیات مدیره
بهروز اسودي 

تلفن : 33441039-023
نمابر : 33441469-023
 

 

 

   

عضو هیات مدیره
سعيد طاهري

تلفن : 33440701-023
نمابر : 33458074-023

 

   

 

عضو  هیات مدیره
سيد حسن ميرعماد

تلفن : 33441555-023
نمابر : 33441799-023
 

 

 

   

 

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm