ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

مزایای استقرار صنایع در شهرک های صنعتی

 

1- تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح هاي صنعتي با توجه به مكان يابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي وآخرين روشهاي شهرك سازي

2- صدور مجوز ساخت و ساز و پايان كار در محدوده شهركهاي صنعتي در كوتاهترين زمان ممكن .

3- صدور مجوز ساخت و ساز و پايان كار در محدوده ، شهركهاي صنعتي در كوتاهترين زمان ممكن .

4- واگذاري امور و اداره شهرك صنعتي به هيأت امناي متشكل از صاحبان صنايع مستقر پس از بهره برداري .

5- امكان خريد كارگاههاي آماده جهت تسريع دربهره برداري واحدهاي توليدي با ظرفيت پايين

6- كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك سازماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي از جمله آب ، برق ، تلفن، گاز و تصفيه خانه هاي فاضلاب.

7- زون بندي صنايع مختلف در شهرك و عدم تداخل صنايع غير مرتبط با يكديگر .

8- شركت در تورهاي صنعتي.

9 -امكان استفاده از مشاورين صنعتي و مرتفع نمودن نيازهاي پژوهشي از طريق پايان نامه هاي دانشجويي.

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm