ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

ابلاغ بخشنامه شماره 342568 مورخ 1395/10/28 بانك مركزي

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان

ابلاغ بخشنامه بانك مركزي:

نظر به ضرورت فعال سازي ظرفيت هاي توليدي صنايع كوچك و متوسط و ارتقاء توان رقابت پذيري آنها با توجه به نقش برجسته و بي بديل اين واحدها، در راستاي اجراي دستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط در بخشنامه  342568 مورخ 1395/10/28 ضمن تفويض اختيار لازم به سرپرستي استان ها در جهت حل مشكل واحدهاي توليدي بانك ها و موسسات اعتباري موظف گرديدند:

1- سررسيد باز پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را به مدت يكسال تعيين نمايند. ضمناً اين مدت با موافقت بانك مركزي تا يكسال ديگر قابل افزايش خواهد بود.

2- ضمانت نامه هاي صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك، به عنوان وثيقه مورد پذيرش بانك ها و موسسات اعتباري قرار گيرد.

3- قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهرك هاي صنعتي استان ها را هم رديف اسناد رسمي مورد پذيرش قرار دهند.

4- بدون در نظر گرفتن بدهي هاي غير جاري بنگاه هاي كوچك و متوسط، نسبت به پرداخت تسهيلات مصوب به آنها اقدام نمايند.

 

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm