ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

شركت در جایزه پروژه های سبز بنیاد جهانی انرژی

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان

نحوه شرکت در جایزه پروژه های سبز بنیاد جهانی انرژی به پیوست موجود می باشد

ضمیمهاندازه
فايل پيوست.jpg1.06 MB
برگزار کننده: 
انجمن مديريت سبز ايران
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

با ياد و نام خداوند سبحان توسعه بخش صنعت در سالهاي اخير امري است كه در سايه الطاف الهي و سعي و تلاش كارآفرينان و كارگران زحمت كش اين بخش و برنامه هاي حمايتي مسئولين شكل گرفته است . برنامه هاي حمايتي دولت كه در زمينه هاي مختلف به اجرا در آمده است ، هريك از جايگاه ويژه اي برخوردارند ، ولي در اين ميان مي توان ، سياست ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي را بعنوان مؤثرترين برنامه حمايتي دولت از صنعت نام برد ...

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm