ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

مرداد 1395

مزايده 59 قطعه زمين خدماتي در شهركهاي صنعتي سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار و ايوانكي
شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان
مزايده 59 قطعه زمين خدماتي
مدت زمان دريافت مدارك ازسايت و بارگذاري مدارك در سايت از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 95/06/06 - بازگشايي پاكتها : ساعت 8 صبح مورخ 95/06/07
-
-
-
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm