ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  

تعيين نيازهاي آموزشي پرسنل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان سمنان

 

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان، رامين صفاهاني گفت: كميته آموزشي جهت برنامه ريزي تقويم آموزشي سال 1397 در شركت شهرك‌هاي صنعتي استان سمنان تشكيل گرديد.

 

معاونت توسعه مديريت و منابع شركت شهرك‌هاي صنعتي استان سمنان ضمن اعلام اين خبر افزود :  با حضور نماينده محترم مركز آموزش و پژوهش هاي آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و اعضاي كميته آموزش شركت، جلسه نياز سنجي آموزشي برگزار گرديد.

 

وي در ادامه گفت: در اين جلسه برنامه هاي آموزشي سال 1397 كه طي صورتجلسه اي تنظيم گرديده بود قرائت و مورد تصويب اعضاء قرار گرفت.

 

صفاهاني تاكيد نمود: تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه ريزي آموزش کارکنان است كه تطابق آن با نيازهاي سازمان،‌حوزه هاي شغلي و کارکنان، بازدهي سازمان را  افزايش خواهد داد.

 

1396/12/24

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm