ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    
  •  
نام توضیحات شهرک ها تولیدات جزئیات
انواع تابلوهاي برق بهره برداري نمایش
قطعات پرسي وصنعتي وپلاستيكي -قالبسازي نصب سوله نمایش
- ريخته گري قطعات فولادي -ريخته گري چدن خاكستري-ونشكن بهره برداري نمایش
انواع باطريهاي خشك صنعتي نصب سوله نمایش
قطعات دستگاههاي كپي (نسخه برداري)0 نصب سوله نمایش
انواع رله هاي حفاظتي وتايمرالكترونيكي وتنظيم كننده سطح مايعات نصب سوله نمایش
قالب فلزي ودستگاههاي فلزي باكاربردمخصوص ودستگاه فزبراي كارابزاردقيق بهره برداري نمایش
دستگاه ضدبرق گرفتگي (رله حفاظتي)0 نصب سوله نمایش
شيرگازفولادي واتصالات جوشي گازوبست واتصالات فلزي نصب سوله نمایش
تيغه فرزبراي مهندسي ابزاردقيق (خانكشي)وتراشكاري نصب سوله نمایش
فيلترروغن وفيلترهوا نصب سوله نمایش
ميل هاواهرم هاي دنده نصب سوله نمایش
عمليات سختكاري فلزات بهره برداري نمایش
قالبسازي وتراشكاري نصب سوله نمایش
تراشكاري وپرسكاري فلزات راك نمایش
ابزارهاي ماشين ابزاد-قطعات پرسي وواشرهاي ماشينهاي سبك وسنگين بهره برداري نمایش
قطعات پرسي بدنه خودرو بهره برداري نمایش
ريخته گري انواع چدن راك نمایش
قطعات پرسي به روش ماشينكاري وپرسكاري فلزات نصب سوله نمایش
تنظيم كننده خودكار كميتهاي جريان برق بهره برداري نمایش
توليدومونتاژسيبك نصب سوله نمایش
انواع شاسي خودرو نصب سوله نمایش
ريخته گري قطعات فولادي -قطعات كمباين نصب سوله نمایش
قطعات صنعتي به روش ماشينكاري -سيبك خودرو نصب سوله نمایش
فشنگي فشارروغن وآب وهواي انواع موتورهاي سبك وسنگين نصب سوله نمایش
مونتاژكامل موتورسيكلت بهره برداري نمایش
استارت موتورودينام خودرو ديواركشي نمایش
انواع اسكلت هاي فلزي و سوله و انواع پلها و دكل ها و برجهاي فلزي بهره برداري نمایش
قالب فلزي به روش ماشينكاري نصب سوله نمایش
ريخته گري آلومينيم تحت فشار-قطعات صنعتي به روش ماشينكاري بهره برداري نمایش
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل
نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm