سایت
  •  
  •                    
اطلاعات کاربری
فاصله مجاز است. نقطه گذاری غبر مجاز است به جز برای خط تیره، زیر خط و نقطه.

 یک ایمیل معتبر. تمام ایمیل های سیستم به این آدرس فرستاده خواهند شد.

نیازمند پسورد در هر دو فیلد
اطلاعات بیشتر
از این شماره برای ارسال اطلاعات گارانتی شما استفاده می شود.
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
خبرنامه ها
پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

با ياد و نام خداوند سبحان توسعه بخش صنعت در سالهاي اخير امري است كه در سايه الطاف الهي و سعي و تلاش كارآفرينان و كارگران زحمت كش اين بخش و برنامه هاي حمايتي مسئولين شكل گرفته است . برنامه هاي حمايتي دولت كه در زمينه هاي مختلف به اجرا در آمده است ، هريك از جايگاه ويژه اي برخوردارند ، ولي در اين ميان مي توان ، سياست ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي را بعنوان مؤثرترين برنامه حمايتي دولت از صنعت نام برد ...

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm